تلفن باربری

راه های تماس با نسیم بار ایران

برای تماس با ما می توانید از راه های زیر اقدام نمایید.

خطوط ویژه

۵۵۲۰۷۷۲۰

۵۵۲۰۷۲۲۰

مدیریت : علی مداحی زاده

آدرس پستی نسیم بار ایران :

ایران – تهران  – رجایی جنوب نبش کوچه راهوار  – پلاک ۸۲ و ۸۳ – به شماره کدپستی ۱۸۸۸۸۳۵۷۱۹

ایمیل :

Info@nasimbar.co

تلگرام :

https://t.me/Nasiimbar

۵۵۲۰۵۵۰۶   –   ۵۵۲۰۵۵۰۵

۵۵۲۰۵۶۱۴   –   ۵۵۲۰۵۶۱۳

۰۹۱۲۵۰۰۱۰۳۹

۰۹۱۹۶۶۲۳۰۳۰

برادران موسوی 

۵۵۲۱۰۸۰۲   –   ۵۵۲۱۰۸۰۱

۰۹۱۹۶۶۱۳۰۰۰

زمردی

۵۵۲۲۱۲۴۰  –  ۵۵۲۲۱۲۵۰

۵۵۲۲۱۶۱۰  –  ۵۵۲۲۱۶۳۰

۰۹۱۹۶۶۱۰۰۱۰

محمدی

۵۵۲۳۵۲۲۹   –   ۵۵۲۳۵۲۲۸

۵۵۲۳۵۲۳۱   –   ۵۵۲۳۵۲۳۰

۰۹۱۹۶۶۱۰۰۶۶

تاجیک

دیگر شماره های نسیم بار

۳۳۸۹۷۲۷۲

۳۳۸۹۹۹۶۵

۳۳۸۹۹۹۶۶

۳۳۸۹۹۹۶۷

۵۵۲۰۵۶۲۵

۵۵۲۰۷۴۰۶

۵۵۲۰۷۴۰۸

انتقادات و پیشنهادات

2 + 5 = ?