اجرای عملیات باربری و ترابری بانک اقتصاد نوین

انجام خدمات باربری – بارگیری و حمل و نقل کالا و اثاث و تجهیزات اداری بانک اقتصاد نوین توسط نسیم بار ایران