بیمه نامه و تعهدات مالی حمل و نقل 

بیمه نامه و تعهدات مالی حمل و نقل

آیا شما حاضر می شوید کرایه پرداخت کنید در حالی که کالا یا اثاثیه تان دچار شکستگی، خراش ، صدمه ، سرقت و یا آتش سوزی شده است ؟

مسلما کرایه پرداخت نمی کنید و باید خسارت ناشی از آسیب دیدگی بار به شما تقبل شود.

موسسه حمل و نقل نسیم بار ایران با امکان صدور بیمه نامه آنلاین ( تحت وب)  اجناس و لوازمات شما را تا ارزش ۵ میلیون تومان رایگان و سقف ۵۰۰ میلیون تومان

( هر ۱ میلیون ارزش کالا ۱۰۰۰ تومان حق بیمه نامه)  بیمه می کند.

بیمه نامه و بارنامه سندی است که از طرف باربری برای صاحب کالا که جبران خسارات ناشی از آسیب دیدگی ، گم شدن ، سرقت و … را ضمانت می کند.

در امور حمل و نقل بعضا حوادثی اجتناب ناپذیر رخ می دهد که در پی آن ممکن است کالای شما دچار خسران و یا عیب شود.

می خواهیم کمی تخصصی تر حدود تحت پوشش و موارد قابل استفاده از بیمه نامه نسیم بار ایران را برایتان شرح دهیم که دانستن شان خالی از لطف نیست :

جبران خسارات ناشی از عوامل زیر بر عهده باربری می باشد :

  1. تصادف وسیله نقلیه ( مقصر،غیرمقصر)
  2. واژگونی وسیله نقلیه
  3. پرتاب شدن کالا از روی وسیله نقلیه
  4. حادثه آتش سوزی و انفجار
  5. سرقت کلی محموله

لازم به ذکر است تعهدات باربری پس  از انجام بارگیری در مبدأ ، آغاز شده و با شروع تخلیه در مقصد مندرج در بارنامه ، خاتمه میابد.