جا به جایی لوازم شرکت ها و دفاتر

جا به جایی لوازم شرکت ها و دفاتر

خوشبختانه نیسان بار نسیم بار قادر است که در ساعتی از شبانه روز سرویس دهی داشته باشد.

اگر شما صاحب یک شرکت هستید و میخواهید بدون وقفه و خلل در برنامه کاریتان جایگاه و دفتر کاری خود را به مکان دیگر منتقل کنید ،

نمی توانید  به هر شرکتی برای این جا به جایی مراجعه کنید

چرا که بسیاری از آنها در ساعات محدودی از شبانه روز فعالیت دارند.

از نگاه ما شما مشتریان محترم ساعت انجام بارگیری را تایین می کنید

پس ما ضمن آگاهی از شرایط ویژه برخی شرکت ها و دفاتر آماده اراٸه هر گونه خدمات باربری شبانه به شما عزیزان هستیم